Меню Закрити

Договір публічної оферти про використання онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”

Редакція Договору від 15 квітня 2024 року

Попередня редакція договору від 11 жовтня 2023 року

1. Терміни та визначення


1.1 
Онлайн-бухгалтерія “DILOVOD.UA” - комп’ютерна програма «DELOVOD.UA», що є онлайн-сервісом, який надає користувачам можливість здійснювати бухгалтерський та управлінський облік (включаючи облік грошових коштів, облік продажів та закупівель, облік доходів та витрат, валютний облік, тощо), формувати та подавати податкову електронну звітність, здійснювати управління цінами, а також використовувати інші інструменти, необхідні для супроводу господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців всіх систем оподаткування, що ведуть торгову, виробничу діяльність, або надають послуги.

1.2 ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” - Товариство з обмеженою відповідальністю “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ”, юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 41409756, якій належать авторські права на Сайт та комп’ютерну програму «DELOVOD.UA» (онлайн-бухгалтерію “DILOVOD.UA”), згідно з Договором №1 від 11.10.2023 р.

1.3 Сайт - https://dilovod.ua, що належить ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” та використовується для надання послуг доступу до онлайн-бухгалтерії  «DІLOVOD.UA», консультування у сферi iнформатизацiї та оброблення даних. Метою функціонування Сайту є надання користувачам доступу в мережі Інтернет до використання онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA»

1.4 Загальна частина сайту - сторінки сайту, що не потребують авторизації.

1.5 База даних - це впорядкований набір структурованої інформації, що зберігається в електронному вигляді, та містить всі дані одного, чи декількох підприємств (фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців), які внесені користувачем при роботі в онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA».

1.6 Користувач - фізична особа, незалежно від громадянства та резидентності, особисто або в особі уповноваженого представника, що здійснила реєстрацію та авторизувалась на Сайті. Користувач є ліцензіатом за цим договором.

1.7 Роль користувача обсяг функцій, які доступні для виконання у базі даних.

1.8 Адміністратор бази даних - це роль користувача, що дозволяє виконувати запрошення користувачів, виконання налаштувань та має повний доступ до інформації, що міститься у базі даних

1.9 Володілець бази даних - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа,  незалежно від громадянства та резидентності, особисто або в особі уповноваженого представника, що здійснила первинну реєстрацію на Сайті під час якої було створено окрему Базу даних. Володілець бази даних є адміністратором бази даних.

1.10 Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.11. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій,здійснюваних з Персональними даними повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках Персональних даних, які пов'язані зі збиранням, в тому числі внесенням до баз персональних даних; реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.12 Публічна оферта - пропозиція необмеженому колу осіб укласти договір із зазначенням всіх необхідних для цього умов.

 

2. Предмет Договору

2.1 Ознайомившись з цим Договором публічної оферти про використання онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA” (далі - Договір) та продовживши користування сайтом та  онлайн-бухгалтерією «DILOVOD.UA», користувач  погоджується визнати обов’язковість дотримання умов цього Договору.

2.2 У цьому Договорі наводиться опис умов, що застосовуються до всіх користувачів, які користуються послугами Сайту, онлайн-бухгалтерією «DILOVOD.UA» та при будь-якому зверненні до представників онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”

2.3 Цей Договір є публічною офертою ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” (Виконавця, Ліцензіара), і відповідно до ЦК України, її прийняття означає, що приймаюча сторона стає Замовником (користувачем, Ліцензіатом).

2.4 Для цілей цього Договору моментом акцепту (прийняття) оферти є момент реєстрації на Сайті у відповідності до п. 6.2 Договору. При цьому Замовник повністю погоджується з умовами Договору без будь-яких виключень або доповнень.

3. Гарантії

3.1. ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” гарантує користувачу:

3.1.1 ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» гарантує доступність онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» для використання, окрім випадків, коли Сайт може бути тимчасово недоступним через технічне обслуговування або з інших причин, що не залежать від власника сайту .

3.1.2. Володіння всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

3.1.3. Збереження даних у відповідності до розділу 11 цього Договору;

3.1.4  Забезпечення конфіденційності персональних даних та іншої  інформації у відповідності до розділу 10 цього Договору

3.1.5  ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» зобов`язується оновлювати всі використовувані в Сервісі форми документів і методики розрахунків у  якомога коротший строк з моменту набрання чинності нормативно-правових актів, що регламентують їх, але не раніше   оприлюднення цих форм та методик в офіційних джерелах

 

3.2. Користувач гарантує ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ”, що:

3.2.1. Він повністю ознайомився з умовами Договору, повністю його розуміє і добровільно приймає його умови.

3.2.2. Він володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

3.2.3 У випадку використання онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA” в інтересах третіх осіб, користувач, окрім п. 3.2.2 гарантує, що всі особи, в інтересах яких діє користувач ознайомлені та приймають умови цього Договору;

3.2.4 у випадку використання онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA” в інтересах третіх осіб, користувач особисто несе відповідальність за дотримання усіх умов цього Договору;

3.2.5 Він володіє усіма правами та повноваженнями стосовно використання інформації, яку він вносить у онлайн-бухгалтерію “DILOVOD.UA” ;

3.2.6. Він володіє всіма правами і повноваженнями, розуміє умови і вимоги щодо здачі електронної звітності за допомогою ключів електронного цифрового підпису.

4. Внесення змін

4.1 ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» має право без попередження змінювати цей Договір. Будь-які зміни, внесені до Договору автоматично набиратимуть силу, коли вперше стануть доступними на цьому Сайті.

4.2 Про внесення змін до цього Договору зареєстровані користувачі будуть повідомлені шляхом надсилання електронних листів на пошту, вказану при реєстрації. Якщо користувач продовжив використовувати Сайт та онлайн-бухгалтерію “DILOVOD.UA” після внесення змін до цього Договору, це також означає, що користувачем було прийнято усі зміни.

4.3 Користувач Сайту зобов’язаний самостійно відстежувати зміни до цього Договору шляхом ознайомлення з діючою (актуальною) редакцією Договору. Ризик будь-яких негативних наслідків для користувача, обумовлений не ознайомленням або несвоєчасним ознайомленням з діючою (актуальною) редакцією Договору, покладається на користувача.

5. Право інтелектуальної власності

5.1 Будь-яка інформація, комп’ютерні програми, графічні елементи (зображення та відео), знаки для товарів та послуг, логотипи компанії, назви комп’ютерних програм, слогани та інші об’єкти, розміщені на Сайті (надалі – «Об’єкти») є об’єктами права інтелектуальної власності, що підлягають правовій охороні відповідно до законодавства.

5.2 Без попередньої письмової згоди  ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ», користувачам та будь-яким іншим особам заборонено копіювати, відтворювати, змінювати, завантажувати, перетворювати, передавати або поширювати Об’єкти будь-яким способом і з використанням будь-якого носія, повністю або частково, окрім як в за умови отримання ліцензії на використання таких Об’єктів.

5.3 Онлайн-бухгалтерія “DILOVOD.UA” є об’єктом авторського права та підлягає правовій охороні відповідно до законодавства України. Будь-які інші комп’ютерні програми, що можуть бути доступними для користування на цьому Сайті, захищені авторським правом.

5.4 Комп’ютерні програми надаються для користування виключно зареєстрованими користувачами і до них застосовується дія цього Договору.

5.5 Використання онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA», а також інших Об’єктів права інтелектуальної власності може здійснюватись виключно в результаті надання ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» ліцензії кінцевого користувача (надалі – «Ліцензія»). Копіювання, відтворення, зміна, завантаження, перетворення, переклад, адаптація, передача або поширення комп’ютерних програм без дозволу ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» заборонено, суперечить цьому Договору та може тягнути відповідальність за законом.

6. Користування сайтом та онлайн-бухгалтерією «DILOVOD.UA»

6.1 Загальні умови
6.1.1 Доступ до Загальної частини сайту є вільним. Переглядати загальну частину сайту може будь-яка особа, незалежно від здійснення реєстрації на Сайті.

6.1.2 Будь-який користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом цього Договору.

6.1.3 Доступ до онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» надається виключно тим користувачам, які пройшли реєстрацію на Сайті.

6.2  Реєстрація
6.2.1 Первинна реєстрація користувача на Сайті здійснюється шляхом заповнення форми реєстрації, що передбачає надання таких відомостей: адреса електронної пошти (E-mail),    пароль.

6.2.2 Для завершення реєстрації на електронну пошту користувача надсилається лист з посиланням для активації доступу до сервісу. Користувачу необхідно перевірити поштову скриньку та перейти за посиланням у листі на форму підтвердження реєстрації, що містить такі відомості: ім’я користувача, телефон (не обов’язково), мова бази даних.

6.2.3 Користувач погоджується надавати правдиві, точні, актуальні та повні відомості про себе у формі реєстрації та формі підтвердження реєстрації, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.

6.3 Володілець бази даних
6.3.1 При первинній реєстрації користувача створюється окрема база даних при цьому користувач стає володільцем та адміністратором такої бази даних.

6.3.2 Володілець бази даних наділений виключним правом, щодо видалення бази даних або зміни володільця бази даних, що можливе лише за письмовою вимогою надісланою в службу підтримки з електронної адреси володільця бази даних.

6.3.3 Володілець бази даних несе відповідальність за використання онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA” запрошеними користувачами та адміністраторами бази даних.  

6.3.4 Володілець бази даних може переглядати стан особового рахунку.

6.4 Адміністрування
6.4.1 Адміністратор бази даних може управляти правами доступу всіх користувачів бази даних. Зміна налаштувань доступу, виконана адміністратором, вступає в силу після наступного входу користувача в онлайн-бухгалтерію «DILOVOD.UA».

6.4.2 Адміністратор бази даних має право виконання всіх налаштувань бази даних.

6.4.3 Адміністратор бази даних має право перегляду та редагування всіх даних

6.4.4 Адміністратор бази даних може підключати будь-які інформаційні системи до онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» з використанням Aplication program interface (API).

6.4.4 Адміністратор бази даних має право запрошувати інших користувачів для користування базою даних.

6.5 Умови доступу
6.5.1 Логіном користувача є електронна пошта, що вказана у формі реєстрації, або підтверджений номер телефону користувача у міжнародному форматі.

6.5.2 Пароль та логін користувача може використовувати лише Користувач.

6.5.3 Відповідальність за збереження конфіденційності пароля та логіна, а також за всі дії, які виконуються у обліковому записі користувача, покладається на користувача.

6.5.4 Користувач має право змінювати пароль доступу до онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”

6.5.5 При реєстрації в онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA” поле телефон користувача не є обов’язковим, але через деякий термін користування базою даних користувачу необхідно буде надати номер телефону та підтвердити його дійсність за допомогою  коду отриманого sms повідомленні.

6.5.6 Час від часу для отримання доступу до бази даних, крім логіну та паролю знадобиться підтвердження за допомогою коду, отриманого в sms повідомленні або за допомогою голосового виклику.

 

7. Умови надання ліцензії на користування онлайн-бухгалтерією «DILOVOD.UA»

7.1 Оскільки онлайн-бухгалтерія «DILOVOD.UA» є об’єктом авторського права та підлягає правовій охороні відповідно до законодавства України (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №72300 від 21.06.2017 року), використання такої програми (сервісу) може здійснюватись виключно за умови надання дозволу правовласником.

7.2 Дозволом на використання онлайн-бухгалалтерії «DILOVOD.UA» є Ліцензія.

7.3 Онлайн-бухгалалтерія «DILOVOD.UA» надається в користування за Ліцензією. Ліцензія надає право зареєстрованому користувачу запускати та використовувати онлайн-бухгалтерію «DILOVOD.UA» одним або декількома користувачами (залежно від обраного пакету), з метою ведення бухгалтерського, управлінського, податкового обліку такого користувача.

7.4 Ліцензія не надає користувачам права:

·     публікувати, копіювати комп’ютерну програму, надавати її у користування третім особам;

·     передавати комп’ютерну програму;

·     обминати будь-які технічні обмеження комп’ютерної програми;

·  використовувати комп’ютерну програму або її складові у будь-яких інших цілях, окрім визначених у цьому Договорі;

·     змінювати, адаптувати, перекладати, порушувати цілісність комп’ютерної програми.  

7.5 ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» зберігає за собою всі права інтелектуальної власності на онлайн-бухгалалтерію «DILOVOD.UA».

7.6 Ліцензія надається користувачу автоматично в результаті завершення реєстрації на Сайті.

7.7 Право використання онлайн-бухгалалтерії «DILOVOD.UA» не обмежено за територією та надається на такий строк:

-  7 днів (тестовий період) – безоплатне використання онлайн-бухгалалтерії «DILOVOD.UA» (безоплатна Ліцензія);

-     один місяць – у разі оплати користувачем вартості плати за Ліцензію встановленої п.9.1-9.12 цього Договору .

7.8 Строк дії Ліцензії може продовжуватись на кожен наступний місяць у разі внесення користувачем плати за використання онлайн-бухгалалтерії «DILOVOD.UA». В іншому випадку користувачу буде надано обмежений доступ до роботи у комп’ютерній програмі, що виключає можливість створення нових документів і записів в довідниках.

7.9 Порядок та строки оплати за використання онлайн-бухгалалтерією «DILOVOD.UA» визначено у підрозділі «Вартість послуг та порядок розрахунку» даного Договору.            

8. Тестовий період

8.1 Кожному користувачу, який вперше зареєструвався на Сайті, надається безкоштовний тестовий період використання онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA».

8.2 Тривалість тестового періоду становить 7 (сім) днів.

8.3 Після закінчення тестового періоду користувач може продовжити роботу без втрати внесених даних та налаштувань за умови сплати обраного пакету послуг

 

9. Вартість послуг та порядок розрахунку

9.1 Щомісячна вартість послуг за користування онлайн-бухгалтерією «DILOVOD.UA» визначається залежно від обраного пакету послуг та розрахункового періоду. Актуальний склад та  вартість пакетів послуг публікуються на Сайті у розділі «Ціни» https://dilovod.ua/prices

9.2 Володілець бази даних самостійно обирає пакет послуг для кожної бази даних.

9.3 Замовлення послуг та нарахування оплати за використання сервісу проводиться на особовий рахунок володільця бази даних окремо для кожної бази даних.

9.4 При замовленні послуги з особового рахунку стягується повна вартість згідно суми рахунку, яка розрахована з урахуванням періоду замовлених послуг, поточної вартості послуг, знижки за невикористаний період (у разі зміни пакету послуг до завершення сплаченого періоду), плати за збереження даних (мається на увазі плата за попередній період протягом якого не сплачувалися рахунки за послуги, але зберігалася база даних та доступ до неї у режимі “тільки читання”). У разі зміни пакета послуг (включно з додатковими послугами), до закінчення оплаченого періоду, розмір знижки за невикористаний період не перевищуватиме 50% (п'ятдесят відсотків) від суми попереднього рахунку.
 
9.5. Користувач може самостійно замовити додаткові послуги протягом оплаченого періоду послуг. При замовленні додаткової послуги її вартість розраховується виходячи з кількості днів до завершення поточного періоду надання послуг.
 
9.6 Послуга активується з дати надходження оплати на період, зазначений в рахунку.
 
9.7 По завершенню оплаченого періоду послуг, доступ до конкретної бази даних Користувача буде автоматично заблоковано, а саме буде заблоковано можливість збереження нових документів та записів довідників для конкретної бази даних власника особового рахунку. Доступ до бази даних переводиться в режим "тільки для читання". Рахунок на оплату буде сформовано та надіслано за 3 дні до закінчення оплаченого періоду. Рахунок для оплати надсилається на адресу електронної пошти володільця бази даних, а також додатково на адресу для фінансових сповіщень, якщо така була вказана Користувачем. При формуванні нового рахунку буде нарахована плата за "Зберігання даних", з розрахунку 3 грн. на день.
 
9.8 Нарахування оплати за використання сервісу по заблокованим особовим рахункам не здійснюється, крім плати за "Зберігання даних".
 
9.9 ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» залишає за собою право змінювати склад пакетів послуг, вартість та порядок розрахунку, а також відключення неактуальних пакетів послуг. Зміни автоматично набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті. У випадку відключення або зміни складу обраного пакету послуг володільця бази даних буде повідомлено листом на адресу електронної пошти, вказану ним при реєстрації, не пізніше 15 днів до такого відключення або зміни.
 
9.10 ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” не передбачає повернення невикористаної передоплати за доступ до онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» та будь-яких залишків на особовому рахунку.
 
9.11 Обмін усіма первинними документами між ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” та користувачем здійснюється виключно через сервіс електронного документообігу “Вчасно” (https://vchasno.ua/) 

10. Політика конфіденційності та обробка персональних даних

10.1 Функціонування онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» передбачає зберігання та обробку персональних даних та іншої  інформації про фізичних та юридичних осіб, включаючи інформацію щодо імені, телефону,  адреси електронної пошти, банківських реквізитів, інформацію про систему оподаткування і бухгалтерський облік, фінансову інформацію, файли cookie; ір-адреси;  параметри і налаштувань інтернет-браузерів, дату та тривалість перебування та іншу інформацію (далі - Інформація).

ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

10.2 ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” може збирати Інформацію безпосередньо від користувача з: форми реєстрації або в результаті спілкування (телефонні розмови, запити, листування) користувача з представниками онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA», а також з відомостей, вказаних у онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» та  під час відвідування Сайту.

10.3 Користувач добровільно та однозначно надає ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ», шляхом реєстрації на Сайті, дозвіл на обробку Інформації  в обсязі та з метою, вказаному в цьому Договорі. Користувач не має жодних застережень стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних. Користувач дозволяє надавати право на обробку, доступ та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) Персональних даних будь-яким розпорядникам баз персональних даних та третім особам без повідомлення його про таку передачу персональних даних.

10.4 Користувач може у будь-який момент відкликати згоду на збирання  та обробку своєї Інформації. Однак у такому випадку ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” не зможе надавати користувачу доступ до онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”

10.5 Під час використання користувачем онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” може збирати інформацію про інших осіб. Якщо користувач  надає Інформацію про інших осіб, він повинен бути впевненим, що уповноважений розголошувати дану Інформацію. ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” може збирати і обробляти таку Інформацію з метою описаною у цьому договорі.

10.6 ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення належного функціонування онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA» або будь-якої іншої супутньої послуги. В тому числі, але не виключно, з метою:

-перевірки особистості користувача;

-адміністрування онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”;

-повідомлення користувача про нові  або змінені послуги, що стосуються онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”;

-проведення маркетингових або консалтингових заходів, пов'язаних з онлайн-бухгалтерією “DILOVOD.UA”;

-допомога з вирішенням технічних питань або інших питань, що стосуються обслуговування,

дотримання законів та інших нормативно-правових актів України і спілкування з користувачем

10.7 ТОВ «ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ» може здійснювати обробку інформації не персонального характеру (інформація не персонального характеру не може ідентифікувати користувача або будь-яку іншу особу) з метою:

-допомогти нам краще зрозуміти, як наші клієнти використовують онлайн-бухгалтерію “DILOVOD.UA”,

-надавати нашим клієнтам додаткову інформацію щодо застосування і переваг онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”.

10.8 ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” зберігає Інформацію,  на серверах, з місцезнаходженням  у  Федеративній Республіці Німеччина.

Вся Інформація отримана від користувача передається на сервери ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” через мережу інтернет. Користуючись онлайн-бухгалтерією “DILOVOD.UA” користувач надає згоду на передачу персональної та іншої інформації для зберігання на сервері.

Користувач надає згоду на зберігання Інформації наданої ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” на сервері у  Федеративній Республіці Німеччина.

10.9  ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” докладає всіх зусиль для захисту Інформації користувачів і дотримується всіх розумних заходів безпеки для її захисту від несанкціонованого доступу, модифікації  чи розголошення.

Всі дані, що передаються між користувачем  і онлайн-бухгалтерією “DILOVOD.UA” мають криптографічний захист за допомогою SSL.  Ви можете дізнатися більше про наші заходи безпеки і заходи захисту даних на Сайті на сторінці https://dilovod.ua/security

10.10 У разі проставлення електронного цифрового підпису на документах,  закритий ключ електронного цифрового підпису не передається на сервер, на якому розміщена онлайн-бухгалтерія «DILOVOD.UA», а використовується для генерації електронного цифрового підпису виключно на комп’ютері користувача.

10.11 ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” розкриває персональну інформацію користувача у випадку якщо це необхідно і доцільно, для сприяння мети, для якої персональна інформація користувача була зібрана відповідно до цього Договору, включаючи надання доступу до онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”.

В іншому випадку Інформація не підлягає розголошенню третім особам без дозволу користувача, якщо це не передбачено законом. При зверненні компетентних органів та у випадках, що передбачені законом, Виконавець зобов’язується негайно повідомляти Замовника щодо отримання Виконавцем запитів, повідомлень, рішень, про вчинення будь-яких дій щодо доступу до інформації Замовника, яка розміщена у хмарному середовищі Виконавця, з боку будь-яких державних органів та будь-яких третіх осіб

Треті особи, які зберігають наші сервери не контролюють, і не мають дозволу від ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” до доступу або використання Інформації користувача за винятком обмежень мети зберігання інформації.

10.12 Користувач несе відповідальність за передачу Інформації стороннім додаткам. Онлайн-бухгалтерія “DILOVOD.UA” може дозволити користувачу передачу Інформації в електронному вигляді за допомогою сторонніх додатків.  ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” не контролює і не несе відповідальності за дотримання конфіденційності або зміст цих додатків. Користувач несете відповідальність за ознайомленням із політикою конфіденційності будь-яких таких додатків.

10.12 Користувач, як суб’єкт Персональних даних має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

-   звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10.13 При наявності суперечок між ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” та користувачем - доказування, щодо порушення ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” законодавства щодо захисту персональних даних покладається на користувача.

11. Збереження даних

11.1 ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” гарантує збереження даних, що внесені у онлайн-бухгалтерію «DILOVOD.UA» протягом  тестового періоду, а також всього періоду за який користувачем внесено оплату у повному обсязі.

ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” здійснює автоматичне резервне копіювання баз даних.

11.2 Дані, що внесені у онлайн-бухгалтерію «DILOVOD.UA», зберігаються впродовж 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з моменту завершення останнього сплаченого періоду послуг.

Після закінчення цього строку база даних архівується і перестає бути доступною для користувача. Після архівації бази даних ми ще деякий час зберігаємо архівні копії, але їх відновлення відбувається за письмовою заявою володільця бази даних за окрему плату.

11.3 Право управління архівними копіями баз даних користувачеві не надається.

11.4 За окремою заявою володільця бази даних можливе відновлення даних з резервних копій за окрему плату. 

11.5 База даних та архівні копії можуть бути видалені за письмовою заявою володільця бази даних, надісланою з поштової адреси володільця бази даних.

11.6  Користувач не може отримати повну вигрузку бази даних з онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA», тому що використовувані структура та методи збереження інформації є власністю ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ”. Але користувач може отримати дані всіх довідників, журналів документів та звітів власної бази даних в форматі xlsx або pdf.

12. Припинення дії Договору

12.1. Цей договір може бути розірвано в односторонньому порядку за заявою однієї із сторін, із повідомленням іншої сторони не менше ніж за тридцять днів до розірвання.

12.2. У випадку порушення користувачем цього Договору Виконавець залишає за собою право розірвати Договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA”

13. Обмеження відповідальності

13.1 Онлайн-бухгалтерія «DILOVOD.UA» надаюється за принципом “як є”. ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” не гарантує, що онлайн-бухгалтерія «DILOVOD.UA» буде відповідати цілям та очікуванням користувача або будь-яких інших осіб

13.2. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором обмежується сумою останнього платежу, сплаченого Замовником за Договором за користування онлайн-бухгалтерією  «DILOVOD.UA».

13.3. ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” не несе відповідальності за актуалізацію бланків, форм та інших документів які використовує Користувач, а також за будь-які розрахунки, ставки податків та інших платежів, що розраховуються у відповідних бланках, формах та інших документах, що використовує Користувач. Всі цифри, розрахунки і формули, що застосовуються і\або зазначені в онлайн-бухгалтерії «DILOVOD.UA», призначені для ознайомлення. ТОВ “ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ” не робить ніяких заяв і не дає ніяких явних гарантій, що такі цифри, розрахунки і формули є актуальними, правильними або чинними, на дату їх використання. За застосування таких цифр, розрахунків і формул, у своїй підприємницькій діяльності, Користувач несе одноосібну відповідальність.

 
13.4. Не вступаючи в протиріччя з вищевказаним, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі:
 
13.4.1. дії органів державної влади (прийняття нормативно-правових актів тощо);
 
13.4.2. пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії і збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини.
 
13.5. При виникненні обставин непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій і кожна із Сторін приймає на себе свій ризик наслідків таких обставин.
 
13.6. Факт настання і закінчення обставин непереборної сили підтверджується документально відповідно до Закону

14. Інші умови

14.1 Будь-які спори, пов’язані з дією Сайту, використаннаям онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA” підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у разі недосягнення результату – у відповідних судах України. До всіх умов цього Договору застосовується виключно законодавство України.

14.2 Користувач погоджується, що в разі використання електронного цифрового підпису в документообігу в рамках виконання цього Договору, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому, Сторони погодили, що в разі використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів, в рамках виконання цієї Оферти перестав бути необхідним

14.3 Будь-які попередні попередні переговори, попередні угоди чи інші документи, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу з моменту акцепту (прийняття) цієї оферти.

14.4 Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому

14.5 Користувач можете посилатися на Сайт за умови, що він робить це чесно та законно, не шкодить нашій репутації та не використовує її у своїх інтересах. Користувач не повинен встановлювати посилання на наш сайт таким чином, щоб припускати будь-яку форму асоціації чи схвалення з нашого боку, без нашої письмової згоди.

15. Контакти

З усіх запитань, що стосуються Сайту та онлайн-бухгалтерії “DILOVOD.UA” звертайтеся за телефоном або на електронну пошту, що вказані на сторінці https://dilovod.ua/support

 

ТОВ "ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРІЯ"
ЄДРПОУ: 41409756
Адреса: Україна, 40009, Сумська обл., м. Суми, вул. Садова, буд. 71.